Vrasja e Donjeta Pajazitaj, Gjykata Supreme tregon arsyet pse e liroi nga akuza Naser Pajazitajn

—

by

in

Kolegji i GjykatĂ«s Supreme nĂ« çështjen penale kundĂ«r tĂ« dĂ«nuarit Naser Pajazitaj, e ka miratuar kĂ«rkesĂ«n pĂ«r mbrojtje tĂ« ligjshmĂ«risĂ« tĂ« mbrojtĂ«sit tĂ« tij, i ka ndryshuar aktgjykimet e GjykatĂ«s Themelore nĂ« Ferizaj dhe tĂ« GjykatĂ«s sĂ« Apelit dhe tĂ« dĂ«nuarin e ka liruar nga akuza pĂ«r veprĂ«n penale ‘Vrasja e rĂ«ndë’.

Sa iu përket dy veprave penale të mbajtjes në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve, dënimet e shqiptuara në kohëzgjatje prej një viti dhe në kohëzgjatje prej pesë muaj, janë marrë si të vërtetuara dhe dënimi unik është caktuar burgimi në kohëzgjatje prej një viti e tre muaj (dënim të cilin Naser Pajazitaj, e ka kaluar në burg).

Kolegji i GjykatĂ«s Supreme, nĂ« seancĂ«n e mbajtur mĂ« 6 prill 2023, vlerĂ«soi se meqĂ« nĂ« shqyrtimet e kaluara gjyqĂ«sore tĂ« tĂ« dy instancave mĂ« tĂ« ulĂ«ta gjyqĂ«sore, janĂ« marrĂ« nĂ« konsideratĂ« tĂ« gjitha provat e mundshme pĂ«r vendosjen e kĂ«saj çështje penale, kjo gjykatĂ« duhet t’i jap epilog kĂ«saj çështje penale.

“Gjykata Supreme e KosovĂ«s nĂ« tĂ«rĂ«si pajtohet me konkludimet e nxjerra nga dy instancat gjyqĂ«sore, se nĂ« rastin konkret, sipas asaj qĂ« ceket nĂ« dispozitivin e aktgjykimit tĂ« shkallĂ«s sĂ« parĂ« nuk rezultojnĂ« tĂ« jenĂ« kontestuese rrethanat objektive tĂ« rastit dhe atĂ« se: e ndjera Donjeta Pajazitaj, me datĂ« 09.11.2015 kishte dalĂ« nga shtĂ«pia e saj pĂ«r tĂ« shkuar nĂ« punĂ« dhe tĂ« njĂ«jtĂ«n datĂ« edhe Ă«shtĂ« zhdukur. Kufoma e saj ishte gjetur me datĂ« 17.12.2015 nĂ« vendin e quajtur ‘Kroi i Lajthisë’, se e njĂ«jta ishte privuar nga jeta duke u qĂ«lluar dy herĂ« nĂ« pjesĂ«n e kokĂ«s, me njĂ« revole tĂ« tipit tĂ« panjohur”, thuhet nĂ« njoftimin pĂ«r media tĂ« GjykatĂ«s Supreme.

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, kontestuese janë rrethanat subjektive, përkatësisht fakti se a është kryerësi i veprës penale i pandehuri, dhe është pikërisht ky aspekt, që bëri dallimin mes interpretimit të bërë nga gjykata e shkallës së parë dhe të cilin konstatim e kishte pranuar edhe gjykata e shkallës së dytë në njërën anë dhe Gjykatës Supreme të Kosovës në anën tjetër.

“NĂ« kĂ«tĂ« çështje juridiko penale, nuk ka prova tĂ« drejtpĂ«rdrejta qĂ« argumentojnĂ« fajĂ«sinĂ« e tĂ« dĂ«nuarit, por vetĂ«m indicie dhe se skema e ngjarjes Ă«shtĂ« ndĂ«rtuar duke u bazuar nĂ« prova rrethanore, duke u ndĂ«rlidhur hallkat e zinxhirit tĂ« ngjarjes. PĂ«r kĂ«tĂ« arsye, pĂ«r gjykimin e njĂ« rasti bazuar nĂ« prova rrethanore, gjithmonĂ« Ă«shtĂ« i nevojshĂ«m standardi i vĂ«rtetuar pĂ«rtej dyshimit tĂ« arsyeshĂ«m dhe i cili pĂ«rmbushet vetĂ«m atĂ«herĂ« kur pĂ«rfundimi i nxjerrĂ« nga kĂ«to prova Ă«shtĂ« i vetmi pĂ«rfundim i arsyeshĂ«m qĂ« mund tĂ« nxjerrĂ«t prej provave tĂ« paraqitura. Pra, duhet tĂ« sigurohen prova qĂ« tĂ« mbyllet qarku, pĂ«rkatĂ«sisht tĂ« pĂ«rjashtohet mundĂ«sia qĂ« personat e tjerĂ« tĂ« jenĂ« kryes tĂ« veprĂ«s penale. E nĂ« rastin konkret, ky qark nuk Ă«shtĂ« mbyllur”.

“Gjykata Supreme e KosovĂ«s shpreh shqetĂ«simin e saj pĂ«rkitazi me standardin e aplikuar sĂ« pari nga ana e ProkurorisĂ« sĂ« Shtetit, e mbĂ«shtetur pastaj nga ana e dy gjykatave tĂ« dy instancave mĂ« tĂ« ulĂ«ta gjyqĂ«sore, tĂ« cilat pĂ«rdorĂ«n njĂ« standard minimal tĂ« tĂ« provuarit dhe kundruall kĂ«saj shqiptuan dĂ«nim maksimal dhe atĂ« pa njĂ« vlerĂ«sim dhe analizĂ« tĂ« mirĂ«filltĂ« dhe gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«se tĂ« provave qĂ« ishin nĂ« shkresat e lĂ«ndĂ«s dhe njĂ«kohĂ«sisht duke bĂ«rĂ« interpretim tĂ« gabuar tĂ« ligjit penal”.