,

Thaçi me kërkesë urgjente: Insiston që 9 dëshmitarët pro tij të thirren në gjyq qysh në mars

Mbrojtja e ish-presidentit Thaçi në Hagë po vazhdon të insistojë që nëntë dëshmitarë të saj, të dëgjohen para se të nis çështja e Prokurorisë në Gjykatën Speciale.

Në një parashtresë të cilën e ka parë lajmi.net, mbrojtja e Thaçit, udhëhequr nga avokati Gregory Keohe, ka listuar arsyet pse po e kërkon një gjë të tillë.

Faktorët kryesorë pse kjo kërkesë duhet të pranohet, sipas mbrojtjes janë mosha e shtyrë e dëshmitarëve si dhe koha e parashikuar kur do të fillojë çështjen e saj. Në këtë dritë, sipas avokatit Keohe, ekziston rreziku që dëshmitarët të mos jenë gjallë kur gjykimi është në fazën e paraqitjes së çështjes së mbrojtjes.

“Mbrojtja pohon se dëshmitarët do të ofrojnë disa nga provat më të rëndësishme që Gjykata Speciale do të dëgjojë në këtë rast, ndër të tjera, për shkak të: (1) pozitës dhe roleve të tyre në Kosovë gjatë periudhës së aktakuzës; (2) përparësi unike dhe përfshirje me individë kyç gjatë asaj kohe; (3) ndërveprimet me z. Thaҫi në nivel profesional dhe në disa raste, personal; dhe (4) aftësia për të dëshmuar rreth çështjeve thelbësore për çështjen.Mbrojtja pohon se Mocioni është i justifikuar në dritën e dy faktorëve: (i) mosha e shtyrë e Dëshmitarëve dhe (ii) koha e parashikuar kur mbrojtja është e mundshme për të filluar në dritën e parashikimeve aktuale, d.m.th. fundi i vitit 2025 ose fillimi i vitit 2026. Mbrojtja argumenton se këta faktorë janë të rëndësishëm në përcaktimin nëse është i garantuar një mekanizëm për të ruajtur provat që përndryshe mund të jenë të padisponueshme. Ajo parashtron se në kohën kur çështja e Mbrojtjes fillon, atje është një rrezik shumë real që provat e Dëshmitarëve – të cilët më pas do të jenë në të 80-at – mund të mos jenë më të disponueshme për shkak të vdekjes ose paaftësisë.Mbrojtja pretendon se Mocioni është mjeti i fundit për të shmangur rrezikun e humbjes së ndonjërit prej Dëshmitarëve. Ai pohon se rregullat 153-155 janë të papërshtatshme. Ai argumenton se nuk i shkaktohet asnjë paragjykim Prokurorisë pasi çdo shqetësim, nëse ekziston, mund të kurohet nga aftësia e Prokurorisë për të bërë pyetje kryesore në marrje në pyetje”, theksohet në parashtresën e shpjeguar nga Trupi Gjykues.

Mbrojtja kërkon që dëshmitarët e saj, që gjithësej janë nëntë në moshë të shtyer, të dëgjohen në sallën e gjyqit gjatë muajit të ardhshëm. Një prej tyre, mbrojtja thotë se është i gatshëm që dëshminë e tij ta jap në prill.

“Për sa i përket procedurës së Ndihmës Parësore, Mbrojtja kërkon që Dëshmitarët të dëgjohen në sallën e gjyqit të GJS-së në mars 2023, por për një që është i disponueshëm vetëm që nga prilli 2023. Sa i përket Ndihmës Alternative, ajo kërkon që depozitimet të kryhen në seancë të hapur në sallën e gjyqit të GJS, nëse Dëshmitarët janë mjaftueshëm mirë për të udhëtuar në shkurt 2023, me përjashtim të një dëshmitari të disponueshëm në prill 2023.Mbrojtja vlerëson se zbatimi i njërës prej lehtësirave të kërkuara do të zgjasë deri në dy ditë, që përbëhet nga një ekzaminim i përgjithshëm nga Mbrojtja, një marrje në pyetje e mundshme nga ekipet e tjera të mbrojtjes dhe Prokuroria, së bashku me pyetjet nga avokati i viktimave dhe paneli, nëse ka”, theksohet tutje në parashtresën e Keohes.

Kjo kërkesë, sipas avokatit të Thaçit do të nënkuptonte një ndryshim të rendit të marrjes në pyetje të dëshmitarëve.

Sipas tij, kjo është e drejtë e garantuar e të akuzuarit dhe në këtë rast duhet të pranohet.

Mbrojtja kërkon të ruajë provat e nëntë dëshmitarëve (“Dëshmitarët”) për të garantuar, sipas saj, të drejtën e z. Thaҫi për të marrë pjesëmarrjen dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve në emër të tij, në të njëjtat kushte si dëshmitarët kundër tij. Për ta bërë këtë, Mbrojtja i kërkon Panelit që të ndryshojë rendin e zakonshëm të provave, siç parashikohet në Rregullën 127, në mënyrë që të dëgjojë dëshmitë e Dëshmitarëve përpara fillimit të çështjes së Prokurorisë, në vend që pas përfundimit të saj (“Ndihma Parësore”). Në alternativë, Mbrojtja fton Panelin që të sigurojë dëshminë e Dëshmitarëve duke vëzhguar marrjen e depozitave sipas Rregullit 100 (“Lëshimi Alternativ”).Mbrojtja pohon se kuadri ligjor i Dhomave të Specializuara (“Dh”) e fuqizon Panelin për të miratuar një kërkesë për ruajtjen e provave nëpërmjet depozitimeve, nëse ka arsye për të besuar se provat e një dëshmitari të mundshëm përndryshe mund të bëhen të padisponueshme”, theksohet në fund të kësaj shkrese.

Kujtojmë se gjyqi ndaj krerëve të UÇK-së do të nis në fillim të muajit të ardhshëm.

Që nga arrestimi i krerëve të luftës kanë kaluar më shumë se dy vite. Që nga atëherë, nga të gjitha panelet është refuzuar mbrojtja në liri e të akuzuarve.

Related Posts