Minatorët e pezullojnë grevën, puna vazhdon nga ndërrimi i dytë

Greva e minatorëve në Trepçë është pezulluar, puna është duke vazhduar nga ndërrimi i dytë.

Kryetari i Sindikatës së Minatorëve të Trepçës, Ibrahim Jonuzi, ka deklaruar se është arritur një marrëveshje e përkohshme mes menaxhmentit dhe minatorëve në lidhje me kërkesat e tyre.

Kërkesat e tyre ishin që të marrin pagesa për shujtat ushqimore, si dhe rritje të pagave.

Related Posts