,

Ekzekutohet paga për 500 punëtorët e parë të “Superpunës”

Sot është bërë ekzekutimi i pagesës për 500 punëtorët e parë të angazhuar përmes superpuna gjatë muajit shkurt.

Ky projekt i Qeverisë së Kosovës parasheh që të rinjtë prej moshës 18 deri në moshën 25 vjeçare mund të aplikojnë për punë me ç’rast Qeveria e Republikës së Kosovës si ndërmjetëse mes punëdhënësve dhe punëkërkuesve deri në lartësinë e pagës minimale 264 euro.

https://www.facebook.com/superpuna/posts/182147641310191

Related Posts