Apeli konfirmon aktakuzën ndaj Haki Rugovës

Gjykata e Apelit e ka konfirmuar aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Themelore në Gjakovë ndaj kryetarit të Komunës së Istogut, Haki Rugova, për veprën penale “konflikti i interesit”.

Rugova akuzohet lidhur me një tender në vlerë prej rreth 300 mijë euro, të cilin sipas prokurorisë, e ka fituar kompania që udhëhiqet nga vëllai i tij, Gani Rugova, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Organi i akuzës pretendon se me anë të këtyre veprimeve, i akuzuari Rugova, i ka mundësuar vëllait të tij, Gani Rugovës, interes financiar.

Sipas vendimit të Apelit që ka siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, theksohet se është i pabazuar pretendimi i mbrojtjes se prokuroria ka dështuar të argumentojë lidhjen kauzale mes nënshkrimit të kontratës dhe realizimit financiar për vëllanë e të pandehurit, Gani Rugova.

Si të pabazuar, Apeli e ka konsideruar edhe pretendimin tjetër të mbrojtësit të Rugovës, avokatit Besnik Berisha se në kohën e nënshkrimit të kontratës nga ana e të akuzuarit, Komuna e Istogut nuk kishte pasur nënkryetar dhe se të gjitha kontratat, pavarësisht vlerës së tyre, shkonin të kryetari Rugova për nënshkrim dhe se kontrata për të cilën akuzohet Rugova, kishte qenë në fuqi nga momenti i nënshkrimit nga menaxherja e prokurimit në Komunën e Istogut.

Të gjitha këto pretendime, Apeli i ka hedhur poshtë për shkak se, sipas saj, Prokuroria Themelore e Gjakovës ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë, se Haki Rugova ka kryer vepër penale, për të cilën po akuzohet.

“Nga veprimet e përshkruara në aktakuzë, tani për tani ekzistojnë elementet qenësore të veprës penale për të cilën është akuzuar i akuzuari Haki Rugova dhe se nga provat të cilat i ka propozuar prokurori për lexim gjatë shqyrtimit gjyqësor, në të cilat prova e ka mbështetur dyshimin e bazuar mirë me rastin e ngritjes së aktakuzës do të vlerësohen në shqyrtim gjyqësor”, thuhet në vendimin e Apelit.

Apeli ka vlerësuar se të gjitha provat janë të pranueshme dhe të mbështetshme, të cilat do të shtjellohen në shqyrtim kryesor.

Gjykata e shkallës së dytë ka konstatuar se edhe aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë për refuzimin e kërkesave për hedhjen e aktakuzës ka qenë i drejtë dhe i ligjshëm.

Ndryshe, në seancën fillestare të mbajtur më 17 janar 2019, Haki Rugova ishte deklaruar i pafajshëm në lidhje me këto akuza.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, të ngritur më 26 mars të vitit 2018, Haki Rugova akuzohet se duke vepruar si kryetar i Komunës së Istogut, më 1 gusht 2014, ka nënshkruar kontratë me kompaninë “Ma-Con” sh.p.k. për ndërtimin e kanalizimit për fshatrat Cercë dhe Lubozhdë.

Sipas aktakuzës, në momentin e lidhjes së kontratës për kryerjen e punëve ndërtimore në mes Komunës së Istogut dhe kompanisë “Ma-Con” sh.p.k. drejtor i firmës ka qenë Gani Rugova dhe çmimi i kontratës ka qenë 289.119.85 euro.

Organi i akuzës pretendon se me anë të këtyre veprimeve, i akuzuari Rugova, i ka mundësuar vëllait të tij, Gani Rugovës, interes financiar, andaj e akuzon se ka kryer veprën penale të konfliktit të interesit.

Fillimisht kjo lëndë ishte dërguar në Prokurorinë Themelore në Pejë, përkatësisht ajo i ishte deleguar prokurorit Haxhi Sinanaj.

Por, ky i fundit, më 17 janar 2018, me shkresë i ishte drejtuar kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Ali Selimaj, dhe pas konsultimit me kryeprokurorin e Prokurorisë së Apelit, Haxhi Derguti, si dhe Agim Kurmehaj, lënda është deleguar në Prokurorinë Themelore në Gjakovë.

“Arsyeja e dërgimit në kompetencë të kësaj çështjeje juridike penale për të pandehurin Haki Rugova, është fakti se me të njëjtin që një kohë të gjatë njihemi dhe jemi në raporte shoqërore, andaj për të qenë një hetim i drejtë dhe i pavarur, pas konsultimit me kryeprokurorin e Apelit dhe kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, jemi dakorduar që këtë çështje penale ta dërgojmë në kompetencë të Prokurorisë Themelore në Gjakovë”, kishte shkruar prokurori Haxhi Sinanaj.

Ndryshe, Haki Rugova, në zgjedhjet lokale të vitit 2017, kishte fituar edhe një mandat tjetër, për herë të tretë, në krye të Komunës së Istogut.

Related Posts